Steun ons

Wij nodigen u uit om als liefhebber van kamermuziek, donateur te worden van de Stichting Kamermuziek Zeeland.

Met veel plezier organiseren wij nu al een aantal jaren kamermuziekconcerten en het jaarlijkse Muziekfestival Middelburg. Die activiteiten kunnen niet bestaan zonder een stevig financieel draagvlak. Entreegelden, subsidies van Provincie en gemeenten en sponsoring door bedrijven zijn onontbeerlijk.

Maar onmisbaar zijn ook de donateurs: zij leveren met hun ondersteuning het draagvlak voor de concerten. De Stichting Kamermuziek Zeeland telt nu meer dan 150 donateurs. Nieuwe donateurs zijn van harte welkom. U wordt donateur door het formulier hieronder in te vullen en te versturen (zie ook de pagina ANBI voor meer informatie over belastingvoordelen). Donateurs ontvangen korting op de entreeprijzen tijdens ons festival.

Als u zich als donateur opgeeft maakt u jaarlijks minimaal € 25,-- over naar NL16RABO 0335 0074 06 t.n.v. Stichting Kamermuziek Zeeland.