Stichting Kamermuziek Zeeland
 

ANBI

Schenkingen / ANBI

De Stichting Kamermuziek Zeeland is enkele jaren geleden al door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u fiscaal voordelig periodiek een schenking kunt doen aan onze stichting. Periodieke giften geven u de mogelijkheid om het betaalde bedrag volledig af te trekken voor de  inkomstenbelasting. Er geldt dan geen drempel of maximum waardoor het belastingvoordeel van een periodieke gift bijna altijd groter is dan dat van een eenmalige schenking (donatie).

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften:
- vastlegging in een onderhandse schenkingsovereenkomst

- tenminste 1 x per jaar overmaken naar de  in de overeenkomst genoemde instelling

- minimaal 5 jaar achtereen overmaken, eindigt door tijdsverloop of door voortijdig overlijden van de schenker

Indien u Stichting Kamermuziek Zeeland wilt steunen door middel van een periodieke gift heeft u een (extra) belastingvoordeel en geeft u onze stichting nog meer langdurig vertrouwen om prachtige concerten te presenteren. Schenkt u uw belastingvoordeel mee? Dan zorgen wij dat uw hogere donatie een passende muzikale bestemming krijgt.

Door onze registratie als culturele ANBI, mag uw donatie aan ons bij aftrek met 25% worden verhoogd; dit kunt u bij een periodieke en losse donatie altijd benutten.
Schenken met een optimaal belastingvoordeel is eenvoudig te realiseren. Wij regelen dit graag voor u. Heeft u vragen over deze vorm van schenken of wilt u gelijk uw bestaande donatie omzetten in een periodieke donatie? Neem dan contact op via: info@kamer-muziek.nl of bel met 0118-650892

Publicatieplicht ANBI

In het kader van transparantie en verantwoording worden onderstaande gegevens openbaar gemaakt.

NAAM:
Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland
KvKnummer : 41114519

CONTACTGEGEVENS :
Postadres : Kromme Weele, 7 4331 PA Middelburg
Telefoonnummer : 0118-650892
E-mailadres post@kamer-muziek.nl

DOELSTELLING:
De Stichting stelt zich ten doel : het organiseren van kamermuziekevenementen in de provincie Zeeland.

BELEIDSPLAN:
Om de doelstelling te verwezenlijken organiseert de Stichting jaarlijks een Muziekfestival te Middelburg en in de loop van het jaar een serie kamermuziekconcerten in zowel Middelburg (Zeeuwse Concertzaal) als Goes (De Mythe).

Als uitgangspunt bij het organiseren van deze concerten streven wij er naar om naast gerenommeerde ensembles ook jonge musici uit te nodigen die aan het begin van hun carrière staan.

Het bestuur blijft actief om voortdurend het beleid aan te passen. Dit heeft geresulteerd in steeds intensievere samenwerking met de Zeeuwse Concertzaal door gezamenlijk concerten te organiseren en het samen optrekken met andere festivalorganisaties om jaarlijks de maand juni als festivalmaand voor Middelburg op de kaart te zetten. Voor de toekomst is de tot nu toe gebruikelijke concertprogrammering  de basis van het te voeren beleid.

BESTUURSSAMENSTELLING :
Voorzitter : Jan van de Kreeke
Overige bestuursleden: Finy Consten, Tonnie Hugens, Elly Max- Hagen en Evelien de Vries.

BELONINGSBELEID :
Bestuursleden ontvangen geen andere beloning voor hun bestuurstaken dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2018:
De Stichting Kamermuziek Zeeland is in samenwerking met de Zeeuwse Concertzaal gestart met zondagochtendconcerten in de salon van de Zeeuwse Concertzaal. Dit heeft geresulteerd in 6 concerten, waaronder een Lecture Concert en een concert uitgevoerd door finalisten van het Prinses Christina Concours.

In 2019 worden deze zondagochtendconcerten voortgezet.

Het Muziekfestival Middelburg vond plaats van 23 - 30 juni. Artistiek leider was opnieuw cellist Ramon Jaffé. We maakten in 2018 nog maar gebruik van één locatie, de Zeeuwse Concertzaal. Opnieuw werd een veelzijdige programmering samengesteld met werken van :  Gurvitch, Jaffé, Schubert, Leo, Paganini, Dyens, Dvorak, Prokofjev, Kapustin, Schnittke, Boccherini, Danzi, Shostakovitch, Glinka en  Enescu.

De gerenommeerde musici uit o.a. Nederland, Duitsland, Letland, Rusland, Roemenië en Italië zorgden voor veel luistergenot.

Het is tijdens het Muziekfestival Middelburg een traditie geworden de muziek ook de stad in te brengen met een gratis concert. Dit gebeurde op de eerste zaterdag van het festival, 23 juni. Dit concert past binnen de Juni Festival Maand, waarin wordt samengewerkt met andere festivals in Middelburg.

Ook in 2019 werken we samen met andere festivalorganisaties.

De Stichting organiseerde In de tweede helft van het jaar een serie van vier concerten in Middelburg en Goes.

Financiële verantwoording

Financiële jaarstukken 2018
Balans, staat van baten en lasten met toelichting.
Stichting Kamermuziek Zeeland jaarrekening 2018.pdf (207.52KB)
Financiële jaarstukken 2018
Balans, staat van baten en lasten met toelichting.
Stichting Kamermuziek Zeeland jaarrekening 2018.pdf (207.52KB)