Nieuws

Regel

Disclaimer

De website met internetadres http://www.kamer-muziek.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeŽn, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij Stichting Kamermuziek Zeeland.

Stichting Kamermuziek Zeeland machtigt u delen van deze site voor niet commerciŽle doeleinden te kopiŽren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Kamermuziek Zeeland, verboden.


Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via info@kamer-muziek.nl
Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Stichting Kamermuziek Zeeland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Stichting Kamermuziek Zeeland behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Stichting Kamermuziek Zeeland geen controle kan uitoefenen.  Stichting Kamermuziek Zeeland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.